1. O RCauta.net

Fórum RCauta.net je určené pro všechny lidi, kterým nějakým způsobem zkřížilo RC autíčko život. Je tomu právě 125let, co Karl Benz sestrojil svůj první automobil a nikdo neměl tušení, kam se automobilový svět za těch 125 let dostane. Dnes si hrajeme s modely aut na vysílačku. Kdysi neuvěřitelná a nepředstavitelná věc, dnes realita.

No a právě pro takové lidičky je určené fórum RCauta.net. Pro kluky a táty (malé i velké – nejen věkem, ale i duší), kteří zatím jen na RC auto pomýšlejí a potřebují se nějak rozhodnout, který model je pro ně ten nejlepší. Je pro začátečníky, kteří už jsou o krok dále a vysněný model mají a chtějí se poradit jak model vylepšit, popř. chtějí pokračovat s modelem jiným, lepším, větším a chtějí se také poradit.

Pak je tady taky RCauta.net pro zkušené modeláře, kteří všem začátečníkům, či mírně pokročilým chtějí poskytnout radu. Hlavně jak co nastavit, opravit, seřídit, vylepšit. K těmto modelářům mějme všichni všeobecnou úctu, protože to dělají ve svém volném čase zdarma a rádi. Prostě RCauta.net je tady pro všechny modeláře.

A co od fóra RCauta.net očekávat?

Slušné jednání, přátelskou pomoc a kamarádství. Fórum RCauta.net by mělo každému přinést uspokojivé odpovědi na své otázky. Je jasné, že by otázky měly být také srozumitelné, rozumné a jasné, protože v opačném případě se nemusí tazatel dočkat odpovědí. Nebo se jich dočká, ale nedokonalých a neuspokojivých.

Zkrátka užívejte fórum RCauta.net tak, abyste se na začátku dozvěděli vše, co potřebujete. A na konci, prosíme, dejte radu zase dalšímu. Vždyť každý jednou začíná.

Provoz stránek RCauta.net finančně zajišťuje modelářský obchod MIPA www.mipacar.cz. Jsme s Michalem Pálou dohodnuti, že rady ohledně modelů a dílů od nás na fóru RCauta.net nebudou, aby byla zachována dosavadní posloupnost a účelnost rad těch, kteří dlouhodobě na toto fórum v dobré víře přispívají. Zobrazovat se bude pouze standardní bannerová reklama, tak jak tomu bylo na původním systému fóra, kterou si na jiných fórech platí konkurence a nevadí to nikomu.

1.1 Služby fóra a zvláštní sekce

Fórum je rozděleno do jednotlivých kategorií podle typu modelu. Můžete vkládat otázky anebo odpovídat na otázky jiných uživatelů. Na fóru můžete využívat Bazar, kde platí pravidla popsaná níže. Dále je možné s jednotlivými uživateli komunikovat prostřednictvím Soukromých zpráv. Máme tady tzv. Tlachárnu, kde si můžete popovídat o všem možném, co přímo či nepřímo s modelářstvím souvisí.

1.2 Ochrana osobních údajů

Při Vaší návštěvě získáváme jenom základní informace o Vašem prohlížeči a operačním systému, odkud jste k nám přišli, jak dlouho a jak často u nás jste, jaké stránky jste si přečetli, jaká je vaše IP adresa atd. Tyto informace využíváme jenom k vylepšení našich internetových stránek RCauta.net. Nikomu jinému je nepředáme ani neprodáme. Informace o návštěvnících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky. Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech a počítačích v majetku Terezy Pálové, jako majitelky a provozovatelky stránek RCauta.net a INTERNET CZ, a.s., jako poskytovatele hostingu pro internetové stránky RCauta.net.

1.3 Reklama

Provozovatel stránek si vyhrazuje právo na zasílání obchodních sdělení na registrované emailové adresy uživatelů, a to nejvýše 12 sdělení v průběhu kalendářního roku. Provozovatel může využívat vstupní stránku na informace a reklamní sdělení s modelářskou tématikou.

2. Všeobecné podmínky pro používání fóra na RCauta.net

Fórum můžete užívat v souladu s jeho účelem jako anonymní uživatel, nebo jako registrovaný uživatel. Registrací na tomto fóru získá uživatel možnost aktivně přispívat a využívat další služby. Před registrací je uživatel povinen se seznámit s pravidly užívání RCauta.net a vyslovit s nimi souhlas.

Zavazujete se nepřispívat na fórum pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním nebo jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony ve vaší zemi, zákony v zemi, kde sídlí provozovatel tohoto fóra, nebo platné mezinárodní právo. Tato činnost může vést k okamžitému a trvalému vykázání z fóra a/nebo upozornění vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) na vaši činnost, pokud bude uznáno za nutné. IP adresy všech příspěvků jsou ukládány pro případné uplatnění těchto opatření. Souhlasíte s tím, že provozovatel tohoto fóra a jím pověřené osoby má právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakékoliv téma nebo příspěvek, pokud to bude považovat za nutné. Přestože toto fórum ani PunBB neposkytne tyto informace třetí straně nebo cizím osobám, nepřebírá provozovatel tohoto fóra ani PunBB zodpovědnost za jakýkoliv pokus o vniknutí do systému, který by mohl vést ke kompromitaci těchto dat.

Texty příspěvků i článků můžete užívat bez omezení pro svou osobní potřebu. Následné publikování, či komerční využití příspěvků a článků je nepřípustné bez souhlasu provozovatele. Provozovatel neudělí souhlas k dalšímu šíření bez souhlasu autora.

3. Pravidla užívání fóra a Kodex uživatele RCauta.net

3.1 Kodex chování uživatetele RCauta.net

Tento Kodex by Vám měl posloužit jako rádce správného chování zde na fóru. Pravidla fóra slouží k tomu, aby se uživatelé chovali slušně a panoval tu pořádek. Pravidla fóra se musí samozřejmě dodržovat. Kdežto tento Kodex má sloužit pouze jako přídavek k pravidlům a má za úkol zvýšit kvalitu tohoto fóra. V případě jejich porušení budete pomocí SZ (Soukromé zprávy) kontaktováni moderátorem fóra a upozorněni na svůj prohřešek.

Spamování fóra

Občas se tu setkáváme s tím, že je někdo spamuje fórum, ale co to vlastně takový spam je? Definice spamu se dá shrnout čtyřmi body:

a) Spam je nic neříkající zpráva.
b) Spam je zbytečná zpráva.
c) Spam je zpráva, která sděluje to, co již bylo v tématu řečeno.
d) Spam je zpráva na zbytečném místě neboli OT (Off Topic).

Slovo ''spam'' lze chápat mnoha způsoby, ale lze to říci i jednoduše a výstižně – je to zpráva, bez které se zde opravdu obejdeme.

Doporučujeme: Pokud si chcete nezávazně podebatovat, navštivte "Tlachárnu" a vyberte si vhodné téma nebo založte vlastní. Naopak v jiných tématech, jako jsou například otázky a odpovědi, je jakékoliv odbočení od tématu považováno za spam, jelikož každé téma je založeno za určitým účelem, a pokud se chcete na cokoliv zeptat, můžete si založit téma vlastní.

Používání citací

Někomu možná ani nepřijde, že používání citací má svůj řád, ale opak je pravdou. Když chcete použít tlačítko ''Citovat'', tak vždy popřemýšlejte nad tím, zda použití citace má smysl.

Jak poznat, kdy má citace smysl? Citace používejte jen v tom případě, když reagujete na příspěvek, který není v daném tématu poslední. Použitím citace chcete totiž upozornit na to, že nereagujete na poslední příspěvek, ale na nějaký jiný. Pokud tedy reagujete na poslední příspěvek, použijte tlačítko ''Odpovědět''.

Citaci slouží taktéž k tomu, abyste mohli upozornit jen na část příspěvku, na který reagujete. V případě, že odpovídáte konkrétnímu uživateli, můžete místo citace uvést pouze jeho nick (přezdívku).

Používání smajlíků

Nedílnou součástí takřka každého příspěvku je smajlík, proto Vás v jejich používání nechceme nijak omezovat, jen Vás chceme nasměrovat k tomu, abyste je používali s mírou. Smajlík (případně smajlíci) slouží k částečnému vyjádření či k popsání autorovy nálady. Nikoliv k tzv. ''smajlíkovské mluvě'', to jest ten případ, kdy převážnou nebo dokonce celou část příspěvku tvoří jen smajlíci, což není zrovna dobré.

Nelze přesně stanovit hodnotu, kolik smajlíků se může a kolik už nesmí, v jednom příspěvku použít. Proto doufáme, že sami dokážete odhadnout, co je ještě před hranicí únosnosti a co už ne. Pokud tuto pomyslnou hranici překročíte, budete o tom informováni pomocí SZ.

Používání fontů, velikostí a barev písma

Každý uživatel má právo využívat všechny druhy, velikosti i barvy písma, které jsou na fóru k dispozici. Zde Vás taktéž nechceme nijak omezovat, protože někdo to bere jako styl svého psaní a bez barevného textu by se neobešel. Avšak apelujeme na Vás, vše používejte s mírou. Pokud chcete dát důraz na nějakou Vaši důležitou myšlenku, není potřeba ji psát největším písmem a ještě k tomu červenou barvou.

Veškeré případné námitky, připomínky a spory se řeší pouze pomocí Soukromých zpráv.

Porušení pravidel nebo Kodexu chování může mít za následek výstrahu, dočasné nebo i trvalé omezení přístupu uživatele. Za nepřípustné se považuje hlavně:

a) Soustavné nedodržování Kodexu chování.
b) Užívání fóra v rozporu s účelem a podmínkami užívání.
c) Poškozování obsahu RCauta.net, jakož i poškozování dobrého jména RCauta.net.
d) Urážení, zesměšňování a jiné způsoby snižování důstojnosti ostatních uživatelů fóra.

Při porušení pravidel a), b), c) a d) bude okamžitě použita nejtvrdší sankce (BAN – znepřístupnění fóra). Moderátoři nebudou ve fóru zveřejňovat důvody svého rozhodnutí v konkrétních věcech (např. odstranění příspěvku, udělení sankce jednotlivým uživatelům, apod.) Neptejte se na fóru na tyto věci, takové příspěvky budou okamžitě smazány a nebude na ně nijak reagováno.

3.2 Pravidla pro tvorbu přezdívky (nicku) a obsahu profilu

Pouze slušné a nereklamní nicky o jednom nebo dvou slovech a maximální délce 20 znaků.

a) Ve svých profilech a podpisech můžete mít odkaz na klubové stránky, fun stránky o konkrétních modelech a podobné.

b) Je přísně zakázáno mít ve svých profilech a podpisech odkazy na e-shopy s modelářskými potřebami, konkurenční fóra atd.

Přezdívky a profily, které budou v rozporu s pravidly, mohou být administrátorem upraveny, popř. i smazány, a to i bez předchozího upozornění.

3.3 Pravidla pro psaní příspěvků

a) Každé nově zakládané vlákno jasně a výstižně pojmenujte.

b) Pište česky, přednostně s použitím diakritiky (háčky, čárky) a interpunkce. Delší text rozdělte do odstavců.

c) Používejte česká označení a výrazy. Použití běžně užívaných anglických termínů a označení je přípustné, je vhodné je alespoň jednorázově doplnit českým významem.

d) Nezakládejte opakovaně tématicky shodná témata. Před založením nového diskusního vlákna vždy použijte vyhledávání.

e) Pište slušné a konstruktivní příspěvky.

f) Nejsou povoleny příspěvky týkající se tuzemských konkurenčních webů a reklamní odkazy.

Moderátoři mají právo odstranit jakýkoliv odkaz na fóru bez vysvětlení.

Moderátor může upravit nevhodný příspěvek nebo přemístit příspěvek do vhodnější sekce.

3.4 Pravidla pro sekci Bazar

Do sekce Bazar se vkládají nabídky a poptávky následovně:

a) Nadpis musí obsahovat jasnou identifikaci prodávané nebo poptávané věci. Musí být u nadpisu uvedeno, zda se jedná o prodej nebo koupi (poptávku).

Příklad nadpisu prodeje: Prodám Hyper 9 - celé auto

Příklad nadpisu koupě: Koupím držák ramen MBX-6 MUGEN, přední s ALU

b) V textu inzerátu uveďte přesný popis, telefon a e-mail. Pokud máte v textu inzerátu uvedený odkaz na http://inzerce.modelbazar.cz s nabízenou věcí, kde máte e-mail a telefon uvedený, tak telefon a e-mail nemusíte tady na fóru uvádět.

c) Případné změny doplníte novým příspěvkem (pokud nestihnete limit 5 minut na úpravu posledního příspěvku).

d) Špatně uvedené inzeráty budou redakčně upraveny. V případě neúplných údajů bude moderátorem uvedeno v textu inzerátu, že tam máte chybu. Do 24 hodin ji prosím odstraňte, jinak bude inzerát smazán.

e) Pokud budete chtít inzerát smazat, napíšete do inzerátu nový příspěvek s žádostí o smazání.

f) Inzerát nesmí obsahovat jakýkoliv kontakt, který je součástí eshopu nebo stránek, které se zabývají prodejem RC modelů a náhradních dílů - prostě komerční inzeráty nejsou povoleny.

3.5 Pravidla pro fórum "Tlachárna"

V tomto fóru můžete psát o čemkoliv, ale platí čl. 3.3 pravidel.

_____________________________________________________________

Tato závazná pravidla jsou v platnosti od 14. 3. 2012 do další změny. Pravidla se mohou průběžně upravovat, prosíme, sledujte jejich aktuální znění.

Uživatel potvrdí zaškrtnutím políčka "Souhlasím s těmito podmínkami" a kliknutím na "Souhlasím", že budu respektovat tyto pravidla fóra RCauta.net.